Hesap işletim ücreti soygunu

Müşterisi olduğum bir banka ile yaşadığım hesap işletim ücreti mücadelesi sonrası bu konuda bir şeyler söylemek, ulaşabildiğim tüm yönleri ile konuyu incelemek ve benzer durumdaki tüketicilere faydası olur düşüncesi ile bu yazıyı yazmak istedim. Biraz uzun bir yazı olacak, baştan söyleyeyim.

Önce şu habere bir göz atın lütfen. 20 Eylül 2011 tarihli habere göre bankaların hesap işletim ücretleri ve kredi kartlarından yıllık aldıkları aidat bedelleri belirtilmiş. An itibariyle, bankalar burada belirtilen ücretlerden fazlasını alıyorlar, eksiğini almıyorlar! Listede görüldüğü üzere hesap işletim ücreti ve kredi kartı aidat bedeli almayan banka yok gibi.

Bankalar bu düzenlemeyi Bankalar Birliği ve BDDK’nın ilgili kararlarına ve 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu‘na dayandırıp kendilerini yasal olarak sağlama almış durumdalar. Bakın, müşterisi olduğum banka bunu nasıl ilan ediyor:

“Bankamızca sürdürülen uygulama çerçevesinde vadesiz mevduat grubundaki hesaplardan “Hesap İşletim Masrafı” adı verilen ücret tahsil edilmektedir.

Bütün dünyada -çoğunlukla hesabın bankaya sağladığı katkı dikkate alınmaksızın- “hesap bulundurma ücreti” (account maintenance fee) adı altında alınmakta olan benzer nitelikli ücretler, ülkemizde de diğer bankalarca farklı isimlerle ve değişik uygulamalar çerçevesinde aylık, 3 aylık ya da 6 aylık dönemlerle müşterilerden tahsil edilmektedir.

Bankalar, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet veren kuruluşlardır. Türk Ticaret Kanunu “tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir” hükmünü içermektedir. Bankalar, gerek söz konusu Kanun gerekse konuya dair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tacir niteliğini haiz olmaları da itibarıyla, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri için ücret ve masraf talep etme imkanına sahiptirler.

Yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenen Masraf ve Komisyon Tarifemiz, yetkili mercilere bilgi amaçlı olarak iletilmekte; Türkiye Bankalar Birliği’nin 26.02.1993 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 12. maddesine uygun olarak da şubelerimizde “Ücret Tarife Tablosu” içerisinde ilan edilerek müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Söz konusu yasal düzenlemelerin yanı sıra, Bankamız şubeleri nezdinde hesap açtıran her müşterimizce imzalanan ve gerçekleştirilen Bankacılık işlemlerinde esas alınmak üzere düzenlenen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin ilgili maddesinde, müşterilerimizden “hesap işlem masrafı” tahsil edileceği ve Bankanın belirleyeceği bu tutarı müşteri hesabından re’sen tahsile yetkili olduğu hususu yer almaktadır.”

Şimdi neden ve nasıl böyle bir yazı çıktı ortaya? biraz da ondan bahsedeyim:

Öncelikle bankalara karşı bu konuda kazanılmış çeşitli tüketici davaları olsa da halen bankaların bu alanda (maalesef) güçlü olduğunu, belirtilen istisna kriterlerine (otomatik ödeme talimatları, minimum mevduat bulundurma, maaş hesabı, kredi hesabı….gibi) uyulmaz ise, hesabı açarken okumaktan imtina ettiğimiz, dahası bankacı arkadaşımızın da özellikle belirtmediği sözleşme hükümlerine göre bankanın, kaba olacak ama, çatır çatır hesabımdan paramı alacağını da iyi biliyorum. Soyguncu affeder mi?

Affetmedi nitekim! 6 ay kadar önce açtığım vadesiz hesabımdan Ocak ayında 19,24 TL hesap işletim ücreti (hesapta o kadar vardı) kesildi. Daha çok olsa banka onu da çekmekten çekinmeyecekti, elbetteki.

Bunun üzerine, önce istisna kriterlerini yerine getirmek üzere hesaba 2 otomatik talimat bağladım ve bankanın online destek hattına şu mesajı yazdım:

“HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ADI ALTINDA HESABIMDAN KESTİĞİNİZ PARAYI GERİ İADE ETMENİZİ İSTİYORUM. BUNUN İÇİN HESABA 2 ADET TALİMATI BUGÜN BAĞLADIM.”

Evet kabul ediyorum, saygıyla yazılmış olduğuna dair bir ibare yok, ama daha yeni başlıyoruz.

Bunun üzerine bankanın cevabı şöyle geldi:

“Sayın Koray Bek,

Bankamız şubeleri nezdinde açtırılan tüm hesaplara ilişkin kayıtların bilgi işlem sisteminde veri tabanında izlenmesi ve söz konusu veri tabanının işletilmesi Bankamız açısından yüksek bir maliyet unsurudur. Bunun asgari düzeyde tutulmuş küçük bir bölümü Bankamız ürünlerini kullanmayan ya da sınırlı düzeyde kullanan müşterilerimize 6 aylık dönemlerle, senede iki kez “Hesap İşletim Masrafı” olarak yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, Şubelerimizde ve İnternet Şubemizde ilan edilen istisna kriterlerini haiz hesaplardan, dönem sonunda belirtilen şartları sağlaması halinde masraf tahsil edilmemektedir. 2011 yılı 2. Dönemi Hesap İşletim Masrafı uygulaması kapsamında Vadesiz TL Hesabınıza ve/veya kredi kartınıza verilmiş en az 2 adet otomatik fatura talimatınızın bulunması, dönem içinde ilgili talimatların en az bir kez gerçekleşmiş olması ve dönem sonunda da açık olmaları şartlarıyla tarafınızdan Hesap İşletim Masrafı alınmayacaktır. Yapılan incelemelerde; söz konusu hesabınıza 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmiş olduğu, bu itibarla hesabınızın masrafa konu edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, gelecek dönemlere ilişkin olarak, masraf kesintisinin yapılmaması için, söz konusu hesabın (hesaplarınızın), aşağıda ayrıntılarına yer verilen istisna kriterlerinden herhangi bir tanesini taşıması yeterli olacaktır. Açıklamalarımızın uygulamamıza ilişkin hassasiyetinizin giderilmesi anlamında tatminkâr olacağı umuduyla Bankamız uygulamaları hakkında tarafınızca iletilen düşüncelerin mutlaka önemsendiğine bilgi edinilmesini rica eder, Bankamızla olan iyi ilişkilerinizin devamını temenni ederiz.”

mesajın devamında istisna kriterleri anlatılıyor, sonu da şu şekilde bağlanıyor:

“Yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenen Masraf ve Komisyon Tarifemiz, yetkili mercilere bilgi amaçlı olarak iletilmekte; Türkiye Bankalar Birliği’nin 26.02.1993 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 12. maddesine uygun olarak da şubelerimizde “Ücret Tarife Tablosu” içerisinde ilan edilerek müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu yasal düzenlemelerin yanı sıra, Bankamız şubeleri nezdinde hesap açtıran her müşterimizce imzalanan ve gerçekleştirilen Bankacılık işlemlerinde esas alınmak üzere düzenlenen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin ilgili maddesinde, müşterilerimizden “hesap işletim masrafı” tahsil edileceği ve Bankanın belirleyeceği bu tutarı müşteri hesabından re’sen tahsile yetkili olduğu hususu yer almaktadır. Bu bağlamda, Bankamızın yasal olmayan herhangi bir keyfi uygulama içerisinde kesinlikle yer almayacağının belirtilmesi önem taşımaktadır. Saygılarımızla,”

Bunun üzerine benim cevabım gecikmedi elbette, dedim ya mücadele yeni başlıyordu. Şöyle yazdım:

“Merhaba,

Geri bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim. Ancak bu cevaptan tatmin olmadım. Duymak istediğim cevap şuydu: “tamamdır, kestiğimiz bedeli geri hesabınıza yansıtıyoruz” Uygulamanızın yasal dayanağının olduğunu ekli mesajınızdan anlamak güç değil. Ama ben sizin kadar detaylı değil, daha basit olacağım. Gelin basit bir hesap yapalım. Tüm Türkiye’de en az 1.000.000 adet hesabınız vardır, ama gelin toplamda 100.000 adet hesabınız var diyelim. Bunların da en az %10’unda belirttiğiniz kriterler müşterileriniz tarafından karşılanmıyordur. 10000 hesap x 40 TL = 400.000 TL / 6 ay (800.000 TL/ yıl) Bugün 50 GB bir saklama alanını yıllık max 1200 USD karşılığı satın alabilirsiniz. 50 GB alana 1.000.000 hesap değil, belki 10.000.000 hesabın bilgilerini kaydedersiniz! Yüksek maliyetlerden bahsederken tüm müşterilerinizin de bu yalana inanacağını beklemeyin. Konu hesabımdan kesilen 19 küsür TL’nin büyüklüğü ya da küçüklüğü değil, ancak ben o parayı hesabıma geri istiyorum. Bunu yapmayacaksanız da lütfen belirtin. Ben de buna göre zorunlu olarak açık tutmam gereken hesabı saklamakla birlikte, hesapta hiç para tutmayacağım. Verdiğim 2 talimatı iptal edeceğim, bankanız hakkındaki düşüncelerim ve paylaşımlarım da bu negatif deneyimden etkilenecek. iyi çalışmalar diliyorum, saygılarımla, Koray BEK”

Yaptığım hesap doğru olmayabilir, mutlaka dikkate almadığım maliyet kalemleri vardır, bankaların da haklı olabileceği (bence zor ama) alanlar olabilir. Mesela şu forumda konu bu yönü ile tartışılırken banka tarafında görüş bildiren bir arkadaşın belirttiği gibi belki:

“bankada bir hesabın bulunmasını banka için bir mali külfet görmeyerek tek taraflı düşündüğünüze kesin kanaat getirdim. bir hesap bir kez açılmış olsa bile bankanın bilgi sistemine yaptığı yatırımdan dolayı maliyet oluşur. bu yatırım windows satın almaya benzemez. milyonlarca doları bulur bakımıyla dataların yedeklenmesiyle birlikte. hesap açılsa ve havale tarzı bir işlem yapılmasa bile sırf para yatırma ve çekmelerden dolayı şube personeli ve bina maliyeti oluşur. açılan her ilave hesap bankanın iç sistemi için (müfettiş iç kontrolör) istihdamı gerektirir. açılan her hesap için bankaya masak bakımından yükümlülük oluşur. tüm bunlar maliyetin birer parçasıdır. eft havaleden de banka gerektiğinde para alacaktır elbet. bunlarda bedava değildir. ancak bazen müşteri bankaya başka ürünlerden dolayı para kazandırır. ama bireysel müşteriler gecikme faizi ödemedikçe genelde kazandırmaz. bu nedenle bankaların aldığı paralar haksız değildir.

haksız olduğunu ancak finansal yöntemlerle ispatlayabilirsiniz. bilgisayarın başında değil.”

Bir banka çıkıp da bu maliyetlerin detayını döksün ortaya, finansallarını koysun, istedikleri paranın haklılığına biz müşterilerini ikna etsin, söz veriyorum tüm hesaplarımı o bankaya kaydıracağım. Ama zor! Zaten beni kızdıran nokta da tam olarak bu! Ortada bana göre büyük bir yalan var. Gerçek maliyetin çok çok üzerinde talep edilen ve yasalara da dayandırılıp tüketiciyi vuran büyük bir soygun!

Neyse dönelim mücadelemize. Son mailim üzerine bankadan şu cevap geldi:

“Sayın Koray Bek,

Hesap İşletim Masafı iadesi ya da iptali, ancak belirli kriterlere bağlı olarak gerçekleşebilen bir uygulama olup, müşterilerimizin Bankamızla olan mevcut ilişkilerinin kapsamına ya da derinleştirilmesine bağlı olarak hesabın bulunduğu şube müdüriyetince değerlendirme yapılmaktadır.Dolayısıyla, iade talebinizin ilgili şube müdüriyetine iletildiği takdirde bu bağlamda değerlendirilebileceğinin hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica eder, Bankamızla olan iyi ilişkilerinizin devamını temenni ederiz.”

Şubeye de hemen bu ekli mesajlar ile birlikte yazılı talebimi göndermekte hiç gecikmedim tabi ki.

Sonuç:

Şube, sessiz sedasız 19,24 TL’mi hesabıma geri iade etti.

Etmeseydi ben de söylediklerimi yapacaktım. Hiç süpheniz olmasın! Ancak bence hala, yapabileceklerim ya da birlikte yapabileceklerimiz var.

Ben bu deneyimden kendi adıma şu sonuçları çıkardım:

 1. Bankalar hala güçlü (kendilerini yasal olarak sağlam konumlandırmış durumdalar).
 2. Eğer tüketici gücünüzü (gücümüzü) ortaya koymuyorsanız banka hesabınızdan paranızı rahatlıkla alıyor. Ses çıkarmazsanız, itiraz etmezseniz, hesap hareketlerinizi kontrol etmezseniz, o banka ile çalışmama kararlılığını ortaya koymazsanız bankaların en sevdiği müşteri profilisiniz.
 3. Aksi yönde bir kararlılık ortaya koyup, tüketici ve müşteri olma gücünüzü kullandığınızda geri adım atmayan banka yok gibi. Bu benim bankalara karşı belki 3. ya da 4. başarıyla sonuçlanan mücadelem, bu yüzden iyi biliyorum. Bu sebeple, ne mutlu ki, bankaların en memnun etmeye çalıştığı, “arızalı” müşteri profilindeyim.
 4. Bankaların en çok korktuğu şey internette (ağırlıkla sosyal medyada) müşterileri tarafından, haklarında olumsuz etkili iletişimde bulunulması.
 5. Bankalar yüksek maliyet unsurları sebebiyle bu ücretleri kesiyoruz derken, samimi değiller. Bence doğru da söylemiyorlar. Yukarda yazdım, aksini bir tane banka ispatlasın, yukarda verdiğim söz, söz.
 6. Bankalar Birliği ve BDDK, belki de iş tanımları gereği tüketiciden çok, bankalara yakınlar.
 7. Yasal mücadele yolunda gerçekten başarılı olmuş örnekler (1) , (2), (3) varsa, bunları daha çok kişiye yaymalı, bu konuda bilinç oluşturmalı. Mevcut bir çalışma grubu ya da tüketici inisiyatifi varsa, lütfen beni de mail ya da yorumlarınızla haberdar ederek benim de o gruba katılmamı sağlayın!

Son söz:

Bankalar şunu unutmamalı: Bankaların, daha çok ihtiyacı var müşterilere.

Koray Bek tarafından yayımlandı

1977 doğumlu, Gıda Mühendisi (ODTÜ'99), 20 yıl gıda, içecek, kimya sektörü deneyimi. Yabancı dil: İngilizce, Evli, 2 çocuk babası.

Hesap işletim ücreti soygunu” için 14 yorum

 1. Merhabalar

  Yaklaşık 4 defa hesap işletim ve kart kullanım bedellerini şikayetvar.com a şikayet ederek geri aldım. Sonuncusunda kartımı iptal edin dediğimde kartımı iptal ettiler kart kullanım ücretinide almadılar. Bende başka bir bankanın kredi kartını aldım. Şimdi onu kullanıyorum. Bankalara elini veren kolunu kaptırıyor. Resmen soygun yapıyorlar. Mücadeleniz için sizi tebrik ederim. Yazarak en doğru paylaşımı yapmışsınız. Bende bu yazınızı paylaşacağım.

  1. merhabalar. bende hesap işlem masrafı iade için T.S.H.H başvurdum. bundan sonraki adımları neler yapmam ferektiğini yazrmısınız_?

 2. Selim Bey: teşekkürler.
  Nur Hanım: size bir mail attım. Başarılar diliyorum, hikayenizi buradan paylaşırsanız okuyup takip etmekten memnun oluruz.

 3. Paylaşım için teşekkürler. Bende 2 gün önce banka kartımdan kesilen 45 tl için ptt yolu ile geri ödenmesini istediğim bir dilekçe göndereceğim bankaya. Sonuçta öğrenciyim para yanımda durmasın kartta dursun diye oraya koyup biriktiriyorum ama gel gör ki adamlar direk kesmiş 45 tl yi. Bu arada banka garanti ve bu günden itibaren bütün paramı çekip ptt karta yatıracağım, araştırdım onda hesap işletim ücreti yokmuş.
  Kolay gelsin.

  1. Benim de ayın 5 inde hesabımdan 23,74TL (o zaman o kadar vardı) ve 7 sinde de 21,26TL olmak üzere toplam 45TL kesti garanti. ben de hesabımı kapatma kararı aldım. Koray Bey ne gibi bi adım atabilirim acaba ? hesabını kapatmak istiyorum peki bu parayı geri alma şansım nedir? dilekçe filan mı yazmam gerekiyor ? teşekkürler.

 4. Konu: DENİZ BANK : !
  2010 yılında hiç kullanmadığım kredi kartına talep etmediğim çalınmalara karşı sigortalama rününü girerek beni borçlu gösterip teknik takibe alan banka.
  Tabiki gerekli tüm mücadelelerimden sonra bu sorunu telefon trafiği ile çözdüm. 2011 yılında da yurtdışından Türkiyeye döndüğümde şubenin kapatılıp hesaplarının devredildiği şubeyi bularak kredi kartımda kalmış üç kuruş parayı tartışma ile geri aldım. Bu banka ile hertürlü diyaloğumu kestiğimi beyan ettim. Tamam denildi. Ancak hatam kredi kartı haricinde birde vadesiz hesabın bulunduğunu hatırlamamış olmam.

  Bu gün bir mail geldi. Hesap işletim ücreti talep ediliyor. Benim hiç ama hiçbir bağlantım olmayan DENİZ BANK benden satın almadığım sigortalama ürününde olduğu gibi gene bana vermediği hizmetin ücretini talep ediyor. Yurt dışından aradım gene. Uzun uzun konuştum. Ancak yetkileri dar müşteri temsilcisi tabiki hiçbirşey yapamadı. İlla şubeye gidecekmişim. Birdaha o şubeye gidersem sanırım karakolluk olacağım. . .

  Sorum şu : Hareketsiz hesapların belirli bir süre sonra bankacılık kanununda otomatik olarak kapanması donması diye bir konu olduğunu anımsıyorum. Doğrumu ? Yoksa benmi yanlış mı hatırlıyorum!

  1. Sencer Bey merhaba, teşekkür ederim yorumunuz icin. Sorunuz ile ilgili benim yeterli bilgim yok, bilen arkadaslardan cevap gelirse elbette burada paylaşırım.

 5. sencer bey, bana da sms geldi Denizbank dan 22 nisan a kadar hareketsiz hesaplarimi kapatmazsam 9.5 tl ve 3.5 usd tahsil edeceklerini bildiriyorlar. ancak hesaplarimda para yok.nasil tahsil edecekler anlayamadim.ayrica sms ile yapilan bildirimlerin tebligat kanununa uygun olmadigi kanaatindeyim.tek yapacaklari odeme emri gondererek icra takibi yapmak. ancak bunu da yabilmeleri icin gercekten boyle bir alacaklari oldugunu kanitlamalari gerekir ve bankalara getirecegi is yuku ve maliyeti gozonune alacak olursa astari yuzunu gecer. sozun ozu biz tuketicilerin bankalarla surekli sorunlar yasayacagimizi gordugumden bankalarin hicbir urununu kullanmama ve nakit kullanma karari aldim. karlari dustukce sinekten yag cikarmaya calisacaklardir.onlar tuketicilere ihtiyaci var, ancak bilincli tuketicilerin kendi ruh sagliklarini korumak icin bankalardan uzak durmasi lazim.biz olmayan parayi harcama gayretinde olmazsak kazandigimiz kadar harcarsak, borc yapmazsak daha huzurlu oluruz.selamlar

  koray bey,

  elinize saglik, tecrubelerinizi bizle paylastiginiz icin tesekkurler,selamlar.

 6. Artık e-devlet teknolojisi sayesinde hızlı ve zahmetsizce bu durumu şikayet edebiliyoruz, bilginiz olsun koray bey..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: