is hayati · kariyer

Etkin geribildirim – Akıllı hedefler

Mart – Nisan ayları -genellikle- şirketlerde performans değerlendirme süreci çerçevesinde, yöneticilerin çalışanları ile bir araya gelip hedefleri ve gerçekleşmeleri gözden geçirdikleri bir dönem olarak geçiyor.

PDR, PYS, performans görüşmesi, performans gözden geçirme, geribildirim (feedback) gibi tanımlamalar bu dönemde çokça konuşuluyor.

Bir önceki yazıda SWOT ‘tan bahsetmiştim, bu yazıda ise işte bu PDR dönemlerinde en çok konuşulan konulardan olan “SMART” hedeflerden ve etkin geribildirim konusundan biraz bahsedelim istiyorum.

İngilizce bu kelimenin Türkçe karşılığı “zeki”, “akıllı” anlamına geliyor. Aşağıdaki kelimelerin baş harflerinden oluşuyor ve konulan iş hedeflerinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor:

Specific (-işe- özel)

Measurable (ölçülebilir)

Achievable (ulaşılabilir)

Related (-iş ile- ilgili) ya da realistik

Time dependant (zaman yönüyle belirli)

Yöneticinin ve çalışanın, iş hedeflerini belirlerken bu şekilde “akıllıca” hedefler koyup, bunlar üzerinde mutabık kalmaları ve bunu yazılı bir dokümana çeviriyor olmaları bekleniyor.

Bu şekilde oluşturulmuş hedeflerin de belirli dönem içerisinde (bu genelde yıl oluyor) en az bir kez, ideal durumda ise mümkün olduğu kadar daha sık ( 2-3-4 kez gibi) beraberce gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bu gözden geçirmelerde hedeflerin gerçekleşmesi ile ilgili durum değerlendirilirken yöneticinin çalışanına ya da çalışanın yöneticiye geri bildirimlerde bulunması ortak hedeflere ulaşma yolunda destek sağlıyor. Ancak burada genelde herkesçe yapılan bir yanlışlık var,  o da geri bildirimin yalnızca bu toplantılara saklanması.

Oysa ki geri bildirim her zaman yapılmalı; hem iyi, kuvvetli olunan alanlarda elde edilmiş başarıları övmek, bu sayede çalışanın motivasyonunu artırmak için, hem de yanlış yapılan ya da zayıf olunan alanlarda çalışanın gelişimini sağlamak için.

Zamanında yapılan, net, objektif datalara dayandırılan, subjektif ya da kişisel düşünceden uzak geribildirim “Etkin” oluyor ve hem kişisel hem de organizasyonel gelişime destek sağlıyor.

Ben 10+ yıllık iş hayatımda etkin geri bildirimde bulunarak çalışanımın kötü seyreden performansını olumluya çevirmeyi, kişinin motivasyonunu ve işe bağlılığını artırmayı başardığım gibi; bunu yapmadığım, geri bildirimi zamanında yapmayıp iş kopma noktasına geldiğinde paylaştığım için üzülerek kaybettiğim arkadaşlarım da oldu.

Beklenti“leri net bir şekilde ortaya koymak için “SMART” hedefler belirlemeli ve bunların gerçekleşmesi yolunda etkin geri bildirimde bulunmalısınız.

Yönetici kendisine şu basit 3 soruyu sormalı:

  1. Smart hedefler üzerinde anlaştık mı? Bunları yazılı olarak dokümante ettim mi?
  2. Bu hedefleri zaman zaman gözden geçirip, koşullara göre revize ettik mi?
  3. Etkin geri bildirimde bulundum mu?

Unutulmamalıdır ki bir işyerinden kendi tarafında oluşan bir memnuniyetsizlik ya da işveren tarafından görülen bir performans düşüklüğü sebebiyle ayrılan bir çalışanın performansı ile ilgili, etkin geri bildirimde bulunmayan yönetici de en az çalışan kadar sorumlu.

Advertisement

One thought on “Etkin geribildirim – Akıllı hedefler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s